Konfirmasi Pembayaran

Terima Kasih atas Zakat, Infak, Sedekah, Fidyah yang ditunaikan melalui BAZNAS Bangka Selatan.
"Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu."